Menu Sluiten

Bob Evers B26 (2)

De dikke Arie, alleen in de Kleine Rookkamer, had Jan Prins
opgedragen, spoorslags naar Den Haag terug te keren, daarna
de portier gezegd, alle binnenstromende trombones te accep-
teren en naar boven te laten brengen en vond het nu welletjes.
Hij wilde nu wel eens wat goede muziek horen. Hij verliet de
Rookkamer, stond in de betonnen gang even links en rechts te
kijken en ging dan links, op het geluid af. Dat geluid bestond
uit „The Basin Street Blues”, gespeeld in langzaam tempo. De
dikkerd koos eenmaal de verkeerde weg bij een splitsing van
gangen, maar bemerkte dat alras doordat de muziek zwakker
werd, keerde dus om, ging een trapje van tien treden af en
kwam via een openstaande, stalen deur geheel onverwacht uit
tussen een chaotische wirwar van kabels, touwwerk, tegen de
wand leunende coulissen en een enkele ruw-houten tafel met
losse kledingstukken erop gegooid. De muziek klonk hier zeer
luid, want hij was achter de coulissen van het toneel terecht
gekomen.