Menu Sluiten

Privacyverklaring

De uitgever van deze website (Bert Mulder, de PA3HJH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden zijn jouw naam, e-mailadres, website URL, IP adres, overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt en gegevens over jouw activiteiten op deze website.

De uitgever kan jouw persoonsgegevens verwerken voor het verzenden van een nieuwsbrief, om contact met je op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om jouw gedrag op deze website te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren.

De uitgever bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

De uitgever verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De uitgever neemt webhosting- en e-maildiensten af van Cloud86. Cloud86 verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, dit zijn echter geen persoonsgegevens. Cloud86 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Cloud86 is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.